Rada rodziców

 

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Violetta Cylińska - Muzyka

 

Wiceprzewodnicząca:

Barbara Leśniak

 

Sekretarz:

Małgorzata Skiba